Jak przygotować projekt?

Zalecenia ogólne:

Kolorystyka

 • niedopuszczalne jest stosowanie elementów zapisanych w przestrzeni barwnej RGB,
 • maksymalny stopień pokrycia farbą (TAC) nie powinien przekraczać wartości:
  - papier powlekany 280%,
  - papier niepowlekany 260%,
  dla uzyskania wyraźnej głębi w aplach koloru czarnego zaleca sie generować kolor czarny z użyciem pozostałych kolorów w wartościach sumarycznych (K100+ C M - bez użycia koloru żółtego) nie przekraczających dopuszczalnych limitów TAC,
 • wszystkie elementy powinny być zdefiniowane przy użyciu standardowej triady (CMYK),

 

Marginesy

 • jeżeli w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad) należy przedłużyć ją o 3 mm poza format netto,
 • wszelkie teksty lub inne istotne elementy muszą być oddalone od linii cięcia o min. 3 mm

 

Pozostałe

 • grafika ze stron internetowych (zwykle w rozdzielczości 72 dpi) nie nadaje się do druku bez odpowiedniego przetworzenia, 
 • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość poniżej 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, natomiast rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, a jedynie zwiększa rozmiar pliku),
 • wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być zamienione na krzywe,
 • minimalna grubość linii i elementów graficznych jednobarwnych powinna wynosić 0,25 pkt, dla elementów wielobarwnych i wykonanych w kontrze 0,75 pkt,
 • stopień pisma jednoelementowego do druku jednokolorowego nie powinienbyć niższy niż 5 pkt na papierze powlekanym, 6 pkt na matowym. Do drukuwielokolorowego nie mniej niż 6 pkt.

 

Uwaga!

 • pliki powinny posiadać znaczniki linii cięcia i bigów - nie nachodzące na projekt
 • pliki nie powinny zawierać: fogry (kostki kolorów), paserów ani nazwy pliku
 • LuckyPrint nie ponosi odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw,
 • wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK. LuckyPrint nie ponosi odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw,
 • w przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.